87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2021-10-18

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

UWAGA !

 

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy w Bartniczce   do dnia 27.10.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie UG (decyduje data wpływu). Jednocześnie informujemy, że realizacja projektu będzie uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych na ten cel. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy.

 

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - link do strony
 
 
OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Oświadczenie - pobierz plik