87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody

W gminie Bartniczka samorząd podjął decyzję o wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody. To decyzja niezbędna dla zabezpieczenia w niedalekiej przyszłości mieszkańców w konieczną do życia wodę.

 

Woda jest niezbędna do życia. Wszyscy to wiedzą, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Polska jest uboga w zasoby wody pitnej. Zmiany klimatu, których skutki mamy okazję obserwować na co dzień - gwałtowne zmiany temperatur, upały, wichury i tornada, czynią szkody nie tylko materialne. Wydaje się nam, że mamy jeziora i rzeki pełne wody i jest jej pod dostatkiem. Nic mylnego. Już zaczynają wysychać jeziora a niski poziom wody w rzekach można zobaczyć o każdej porze roku. Brakuje retencji wody, terenów bagiennych (dawniej osuszanych), stawów, oczek wodnych, terenów zalewowych. Wodę pitną trzeba szukać coraz głębiej w ziemi.

 

W gminie Bartniczka funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody. Ich możliwości są ograniczone i dlatego zapadła decyzja o opracowaniu projektu budowlanego pod inwestycję polegająca na budowie stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu. Planowana nowa stacja uzdatniania wody w ma odciążyć jedną z już funkcjonujących.

 

- Aktualnie jest opracowywany projekt budowlany i projekty techniczne wraz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia postępowania środowiskowego oraz postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Jastrzębiu” wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiotem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wyjaśnia Wiesław Biegański, wójt gminy Bartniczka. - Wcześniej pod to zadanie została opracowana koncepcja stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu ujęcia wody oraz projekt dwóch studni głębinowych.

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku stacji uzdatniania wody, dwóch studni głębinowych, dobranie układu technologicznego uzdatniania wody, budowę dwóch zbiorników retencyjnych naziemnych o pojemności około 150 m3 każdy. Przewiduje się wykonanie w etapach, na bazie projektowanych otworów studziennych nr 1 i nr 2, studni głębinowych tj. montaż obudów studziennych typu „Lange” i pomp służących do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o zdolności poboru 50 m3 /h w każdej ze studni. Otwory studzienne wykonane zostaną do głębokości 96 m pod poziomem terenu. Na początku zostanie wykonany otwór studzienny nr 1, w którym zostanie zainstalowana tymczasowo pompa głębinowa, w celu ustalenia możliwości zasobowej ujęcia oraz poboru próbek wody z warstwy wodonośnej do badań jakościowych.

 

Na placu budowy najpierw zostanie wykonany odwiert jednej studni, aby możliwa była analiza jakości wody, konieczna do zaprojektowania odpowiedniej stacji uzdatniania. Szacunkowy koszt odwiertu wyniesie około 300 tysięcy złotych. Projekt budowlany pod planowaną inwestycję związaną z budową stacji wykonuje Pracownia Inwestycyjno – Projektowa „INEKO” Jerzy Krajewski z Iławy. Wartość umowna przedmiotowego projektu wyniesie 97 170 złotych.

 

Termin zakończenia zadania przewiduje się na pierwszy kwartał 2023 roku