87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Gmina Bartniczka z nagrodą

Pandemia Covid-19 dała się wszystkim mocno we znaki. Nie wszyscy chcieli się jednak zaszczepić przeciw tej groźnej chorobie. Mieszkańcy gminy uznali jednak, że szczepienia pomogą uniknąć groźnych powikłań i gremialnie ruszyli do punków szczepień. W ten sposób ratowali własne zdrowie i życie oraz przysporzyli pieniędzy gminie.

 

Rząd promując szczepienia ochronne związane z pandemia Covid -19 ogłosił konkurs „Rosnąca Odporność” premiujący gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców. W konkursie tym gmina Bartniczka otrzymała nagrodę w wysokości miliona złotych za zajęcie pierwszego miejsca. Wygrane pieniądze gmina mogła wydać na przeciwdziałanie społecznym skutkom Covid -19 poprzez zapewnienie miejsc do aktywnej rehabilitacji ruchowej w postaci boisk sportowo – rekreacyjnych, Skateparku, placów zabaw dla dzieci i młodzieży, programy terapeutyczno – edukacyjne oraz innych przedsięwzięć promujących hasło ‘W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Po konsultacjach z mieszkańcami samorząd zdecydował się na wydatkowanie wygranej kwoty w konkursie „Rosnąca Odporność” na następujące przedsięwzięcia:

 

1. Budowę mini boiska sportowo – rekreacyjnego w Łaszewie

2. Budowę Skateparku w Bartniczce

3. Budowę trzech placów zabaw dla dzieci: w Jastrzębiu, Gutowie i Radoszkach

4. Program Terapeutyczno – Edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych w Jastrzębiu i Radoszkach

5. Zorganizowanie Biesiady Bartnickiej pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Większość przedsięwzięć już została zrealizowana, a realizacja niektórych zostanie zakończona  do połowy grudnia 2022 roku.